Відродження Духовної Нації

 

Козаки-характерники

На Україні протягом століть живуть легенди про славних козаків. Існує безліч оповідань про козаків-воїнів, які мали надзвичайні здібності та які відрізнялись від інших воїнів особливим бойовим мистецтвом. Їх називали характерниками.

Хто ж такі козаки - характерники? Це особлива гілка, своєрідна каста українського козацтва. Характерники-це воїни, наділені надзвичайними, і навіть, надприродними можливостями. Вчені доводять, що пояснення слова «характерник» слід шукати в санскриті – давньоарійській мові.

«Хара» в перекладі з санскриту означає «Божа снага». «Снага»-енергія. Власне та енергія, якою вміли користуватися козаки-характерники.

«Характерник» може розшифровуватись як «той, що володіє центром хара». Звідси і термін «хара-кірі» - випускання життєвої енергії через центр «хара» до « ірі» ( т.зв. «Ірію» - славянського Раю). Звідси виникає і слово «знахар» - той, хто знає «хару», з відновлення якої повинно починатись будь-яке лікування.
Українські характерники багато чим схожі з японськими «ніндзя»( каста японських воїнів, обізнаних у використанні не тільки фізичних, але й психічних техніках ведіння бою).

Неодмінною ознакою козака- характерника є так званий «оселедець»-пасмо волосся, яке росте з маківки голови.

Подробнее...

Україна – Країна Лелек.

Лелека виступає як Символ Роду для українців впродовж всієї історії існування.

Культ лелеці, як Священному птаху – Символу Роду, існує в Україні з часів трипільської культури. Він пов’язаний із історією трипільських племен, які населяли в той час Україну і входили до складу Великої Пелагзійської держави (пелагзи у перекладі з др.грецької означає (тотем - птах лелека).

З древньогрецьких джерел відомо, що одне з пелагзійських племен, Лелеки, які вважали себе нащадками венеціанців, мали за тотем Священного Птаха Лелеку, який символізував Вогонь Небесний, а саме — Зорю (назва «гайстер» пізніша, грецька, що в перекладі означає — «зоря») [1, с.115].

Назва ж «Лелека» походить від назви богині Лелі (Жіноче водне начало, Венера). Назва складна — Леля плюс ка (ко -(кімер.) - дитина). Назва птаха гайстр (порівняйте з др. гр. астра – Венера) давньогрецькою означає "зоря-зірка".

Подробнее...

Духовное Воспитание в аспекте Ведических знаний

Сейчас уже практически всем понятно, что навязанный нам технократический путь развития цивилизации по западному образцу – это тупик для человечества . Для развития Земли и землян необходимо стать на Духовный Путь развития.

Пришло время вернуть потомкам Великих Предков – Славянам и Ариям – знания очень древней и очень богатой культуры о великом наследии.

Тысячелетиями это великое наследие уничтожалось, искажалось и замалчивалось. А ведь у Славян и Ариев всегда было свое Священное Писание – это Веды.

Подробнее...

Полюс свідомості. Вища реальність.

Чи багато людей навколо вас думають про Вищий Божественний світ та налаштовані на Вищу Реальність? Напевно ні. Таких людей небагато. І це є причиною несправедливості, яка існує в нашому матеріальному світі, це є причиною негармонійних проявів як природних явищ, так і соціальних у людському суспільстві.

Раніше людей, містично налаштованих, вважали дивними та непристосованими до життя. Однак так буде не завжди.

Все більше і більше тих, що бережуть в своїй свідомості пам'ять про Вищі Світи, приходить і втілюється. І скоро те, що здавалось раніше дивним, стане нормою.

Чому було так і чому тепер буде інакше?

Подробнее...

Любовь возносит к Небесам,
Преображая Дух и Тело,
И Ты летишь по небу Сам,
От Бога оттолкнувшись Смело,

Твой Разум Чист,
И Мысль Светла,
Растет ступень Преодоленья,
Ты поднимаешся Любя,
Ты Бога Стал Отображеньем!

 

Сила Слова