Полюс свідомості. Вища реальність.

Чи багато людей навколо вас думають про Вищий Божественний світ та налаштовані на Вищу Реальність? Напевно ні. Таких людей небагато. І це є причиною несправедливості, яка існує в нашому матеріальному світі, це є причиною негармонійних проявів як природних явищ, так і соціальних у людському суспільстві.

Раніше людей, містично налаштованих, вважали дивними та непристосованими до життя. Однак так буде не завжди.

Все більше і більше тих, що бережуть в своїй свідомості пам'ять про Вищі Світи, приходить і втілюється. І скоро те, що здавалось раніше дивним, стане нормою.

Чому було так і чому тепер буде інакше?

Розглянемо наступне.

Ми живемо в тривимірному світі. Тобто, вимір має три координати:

Матеріальний світ – двовимірний, Духовний – тривимірний простір.

Люди, які живуть лише для Тіла і бажань, матеріальними інтересами та пристрастями, виявляється живуть у двовимірному просторі, у площині, а не в об’ємі. Тобто, у них відсутня повнота буття.

Так живуть комахи: равлики, різні жучки і т.п., тобто істоти двовимірного світу.

Повноцінно живуть люди, які гармонійно розподіляють свою енергію в тривимірному просторі. Люди, свідомість яких допускає існування Вищої Духовної Реальності, Вищого Божественного Керівництва.

Відомо, що існує два типи сприйняття навколишнього світу: Науковий та Містичний.

Перший ґрунтується на методі розділення на часини, вивчення цих частин, окремих предметів, а потім поступове з’єднання фрагментів у цілу картину. Цей спосіб мислення характерний для технократичних цивілізацій.

Другий спосіб мислення дає можливість піднятися над всим і побачити картину Цілісною. Так бачать діти. Бачать зовнішнє і відчувають внутрішнє. Вони живуть повноцінним життям. Вони майже весь час відчувають радість. Чи всі дорослі люди відчувають радість весь час?

Радість – це одна з характеристик повноцінного життя, гармонійного поєднання Духа-Душі-Тіла – стан духовних людей, які завжди щасливі, бо мають прямий зв'язок з Вищою Реальністю.

Як же бути дорослим, які колись були дітьми і цілісно сприймали Реальність, як же повернути той Чистий Стан, коли ми могли вільно спілкуватися з Вищим Божественним Світом і не вважали це чимось надзвичайним. Тоді це було природно. Так може бути і тепер.

Потрібно просто допустити в свою свідомість існування Вищої реальності. І це є той необхідний крок, який допоможе вам у новому народженні.

Переполюсовка свідомості людей на Вищі Духовні Ідеали – це той етап еволюції на якому ми зараз перебуваємо.

 Автор: Спасовська М.В.

Любовь возносит к Небесам,
Преображая Дух и Тело,
И Ты летишь по небу Сам,
От Бога оттолкнувшись Смело,

Твой Разум Чист,
И Мысль Светла,
Растет ступень Преодоленья,
Ты поднимаешся Любя,
Ты Бога Стал Отображеньем!

 

Сила Слова